خمینی شهر

هزاران سال است كه ماربين در باختر اصفهان چون ياقوتي درخشان در حلقه باغات سبز اين ديار مي درخشد و سر بر دامان كوههاي ثلاث و لادر و پاي در جلگه عنبر سرشت زاينده رود دارد اينجا سرزمين دژهاي باستاني پهلوانان و اسپهبدان سلسلة ساسانيان چون آذر شاپوران، خوزان، آذرمانان است. كهندژ گاردژ، ديميتريان دژ از قلاع مستحكم آن دوران و وجه تسميه­ اين ديار به نام سدژ مي‌باشد كه گذر ايام موجب تغيير آن به سده وسپس خميني شهر گرديده است.
از منظر چهاربام سر به فلك كشيده به نظاره نشست. بام اول كوه آتشگاه و همانگونه كه از نامش پيداست آتشكده و عبادتگاه  موبدان در عهد ساسانيان و يادگاري از دين اهورائيان، بام دوم كوه سيد محمد، بام سوم كوه لادر، به طراوت از آبشار و چشمه ساران كه نزهتگه ورزشكاران  است و مأمن  هنرمندان و شاعران و بام چهارم بام سبز كه تماشاي سبزي است...
 
**********************************************************************************************************
 • متراکم ترین شهر کشور( 250 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتر مربع)
 • شهر عالمانی همچون آیت الله فیض الاسلام شارح نهج البلاغه، آیت الله شهید اشرفی اصفهانی، شهید نواب صفوی...
 • ایستادگی و مقاومت در برابر هجوم بیگانگان در طی بیش از 3 هزار سال و افتخار تقدیم افزون بر 4000 هزار ایثارگر قبل وپس از پیروزی انقلاب اسلامی
 • وجود 9 دانشگاه و 45000 دانشجو
 • دارای بیشترین خیریه های مردمی در سطح استان
 • مشهور به حسینیه ایران در ایام محرم
 • دارای شهروندانی صنعتگر در حوزه سنگبری های بزرگ و کهن
 • دارای رتبه بالای صنعت حمل و نقل و باربری کشور
 • دومین میدان دام ایران زمین به لحاظ کشتار دام
 • دارا بودن بیشترین صادرات پوست و روده ایران
 • دارای بهترین تنباکوی زرین ایران
 • حائز بیشترین تولید در گل شب بوی کشور
 • تولید میوه های گلابی و سیبری با کیفیتی بی نظیر
 • دارای اماکن تاریخی و تفریحی وگردشگری از جمله خانه سرتیپ سدهی،موزه مردم شناسی،خانه حاج ابوالحسن خان مجیر،امامزاده سیدمحمد،امامزاده سیدنجم الدین،مسجدجامع خوزان،مسجدملاحیدر،مسجدآعلی اکبرگاردر،مسجدجامع فروشان،عصارخانه،برج کبوترخانه دستگرد،برج کبوترخانه جوی آباد،کوه آتشگاه،چشمه لادر،......

   ظرفیتها

 • متراکم ترین شهر کشور( 250 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتر مربع)
 • شهر عالمانی همچون آیت الله فیض الاسلام شارح نهج البلاغه، آیت الله شهید اشرفی اصفهانی، شهید نواب صفوی...
 • ایستادگی و مقاومت در برابر هجوم بیگانگان در طی بیش از 3 هزار سال و افتخار تقدیم افزون بر 4000 هزار ایثارگر قبل وپس از پیروزی انقلاب اسلامی
 • وجود بالغ بر 9 دانشگاه و 4500 دانشجو
 • دارای بیشترین خیریه های مردمی در سطح استان
 • مشهور به حسینیه ایران در ایام محرم
 • دارای شهروندانی صنعتگر در حوزه سنگبری های بزرگ و کهن
 • دارای رتبه بالای صنعت حمل و نقل و باربری کشور
 • دومین میدان دام ایران زمین به لحاظ کشتار دام
 • دارا بودن بیشترین صادرات پوست و روده ایران
 • دارای بهترین تنباکوی زرین ایران
 • حائز بیشترین تولید در گل شب بوی کشور
 • تولید میوه های گلابی و سیبری با کیفیتی بی نظیر
 • دارای اماکن تاریخی و تفریحی از جمله خانه سرتیپ سدهی،موزه مردم شناسی،خانه حاج ابوالحسن خان مجیر،امامزاده سیدمحمد،امامزاده سیدنجم الدین،مسجدجامع خوزان،مسجدملاحیدر،مسجدآعلی اکبرگاردر،مسجدجامع فروشان،عصارخانه،برج کبوترخانه دستگرد،برج کبوترخانه جوی آباد،کوه آتشگاه،چشمه لادر،......
الف) شاخصه‌هاي تاريخي شهر
هزاران سال است كه ماربين در باختر اصفهان چون ياقوتي درخشان در حلقه باغات سبز اين ديار مي درخشد و سر بر دامان كوههاي ثلاث و لادر و پاي در جلگه عنبر سرشت زاينده رود دارد اينجا سرزمين دژهاي باستاني پهلوانان و اسپهبدان سلسلة ساسانيان چون آذر شاپوران، خوزان، آذرمانان است. كهندژ گاردژ، ديميتريان دژ از قلاع مستحكم آن دوران و وجه تسميه­ اين ديار به نام سدژ مي‌باشد كه گذر ايام موجب تغيير آن به سده و همايون شهر و سپس خميني شهر گرديده است.

سده يا سنگ جشن، مخصوص آتش است در روز صدم زمستان برگزار مي‌شود. 7 ماه زمستان و 5 ماه تابستان، مردم شهر مهرين (مارين)، سه دژ،گاردمير، دژيمير، گاردر،سنگ قبرهاي 700 ساله قنات ديميتريان، دو هزار سال پيش پيروز شاه ساساني، آرامگاه ابن مروديه ،چهار امامزاده سيد محمد نجم الدين، ابراهيم درب سيد، ابراهيم باولگان، امامزاده سيد محمد، قلعه و برجهاي كهندژ ، كاروانسراي خوشاب، تالار و ديوانخانة سرتيپ اميني سدهي، ايوان «گزيها» ، تالار نارنجستان، حياط خلوت، حوضخانة ميدان و اصطبل، شبستان با قدمت 100 ساله داراي آينه كاري، نقاشي، گچبري (تالارآ علي اكبر)، تالار دايي رحيم ، ارسي، شيشه، منبت كاري،خانة نصرا... خان به سبك بختياري، تصاوير مانند سربازان هخامنشي در  تخت جمشيد نگهداري مي‌شود بر روي سنگها حجاري شده،در محله كهندژ، تونلي كشف شده (قطر آن به ارتفاع چهارپا بود. به طول پنج كيلومتر)گورستان زاغ آباد،قناتها، قلعه ها، برجها، مساجد، كاروانسراها، حمام ها، تالارها، آسيابها، برج كبوترخانه دستگرد ، جوي آباد، باغات و جاده زيباي آسياب ميانكوب همه وهمه گویای ظرفیتهای غنی تاریخی وفرهنگی وگردشگری ومبين تاريخ كهن شهرخمینی شهرمیباشند.
از منظر چهاربام سر به فلك كشيده به نظاره نشست. بام اول كوه آتشگاه و همانگونه كه از نامش پيداست آتشكده و عبادتگاه  موبدان در عهد ساسانيان و يادگاري از قداست دين اهورانيان، بام دوم كوه سيد محمد، بام سوم كوه لادر، به طراوت از آبشار و چشمه ساران كه نزهتگه ورزشكاران  است و مأمن  هنرمندان و شاعران و بام چهارم بام سبز كه تماشاي سبزي است.
استقامت، ديانت ، تلاش و جديت، پايمردي و دفع حمله مغول و اشرف افغان و ايثار و شهادت هفت پهلوان زمان  بنام هفت برادران، تقديم صدها شهيد در جنگ تحميلي نشاني از استقامشان و برپايي مراسم بي نظير و با شكوه حضرت ابا عبداللـه كه نام حسينية ايران را به شهر  نهاده است.
ابنيه مذهبي، مساجد و مناره‌ها، بقاع،  مسجد جامع خوزان، مسجد جامع فروشان، مسجد زنجيري ورنوسفاوران، مسجد درب سيد، مسجدآقا علي اكبر، مسجد جامع آدريان، مسجد جامع كوشك و مسجد ملاحيدرعلي، مسجد سرپل فروشان، مسجد ملامحسن شمس آباد، مسجد جامع اندان،  مسجد جامع دستگرد،...
ابنيه مسكوني و تشريفاتي (كاخ، قصر، ديوان‌هاي دولتي، برج‌ها)،خانه سرتيپ سدهي  خانة مجيري‌ها، تالار ملك زاده، خانه‌هاي محمدباقر درچه‌‌اي، خانة تركيان، منزل عبدالكريم توكلي و خانه محمدعلي حاج حسن خلوت كازروني در دستگرد، خانه لطفعلي و حاج علي در اسفريز  و تالار حاج ابوالحسن در اندوان،مكتب خانه هاي سده
ابنيه عام المنفعه، بيمارستان، حمام، كاروانسراها، ميهمان خانه ها، سدها، بندها، پل ها، بازارها، حمام كوچك و بزرگ، حمام توده‌اي فروشان، حمام سرپل، كاروانسراي حاج علي، برج هاي كبوترخانه ، قلعة خوشاب در روزگار خود(حكومت احمد شاه) حمام، دكان، چاه آب، چهار برجك در اين قلعه احداث شده. كهندژ، تقسيمات شهرهاي پيش از اسلام به بنائي گفته مي‌شودكه بخش اداري و نظامي را تشكيل داده وبا ديوار های بلند از ساير نقاط جدا ميگردیده است.این شهردرطول دوران تاریخ جايگاه سكونتگاه حكام درباريان و اسپوهران نیزبوده است.
با توجه به نزديكي  كوه سنگي به زاينده رود در جلگه ديه ماربين شايد بتوان قديمي ترين مركز اجتماعي انسان‌ها را در منطقه حول حوش اين كوه سنگي جستجو نمود. آئين سمنوپزون نوروز دستگردیکی دیگرازآیین های سنتی این شهرمیباشد.
خوزان، خيزان، فروشان، پروشان، پريشان، ورنو سفاوران (بن اصفهان)،برخی آثارو سنگ نوشته‌هاي تاریخی نامهاونشانهای ریشه داردردوران تاریخی هخامنشي، عيلاميان و سرزمين آنها و پايتخت سلاطين كياني، ساساني میباشند.
این شهردراثرحمله اسكندر به سه دژ، گاردژ، كهندژ، ديميردژ، ويران گرديد تا ساسانيان بي‌آب و علف بود .پيروز شاه ساساني، بادستور حفر قنات  پيروز شاهي، مردم راگرد هم آوردند، زمين هاي خوزان و پروشان تقسيم شد .اولين خيابان دراین شهردرسال 1318ایجادگردیده است. حداقل سابقه تاريخي این شهر به2500سال قبل برمیگردد.
ازنشانه‌هاي  قدمت تاريخي شهرخمینی شهر می توان به كهندژ، كوه آتشگاه، قبرستان زاغ  آباد؛ قنات پيروز شاهي، مسجد جامع و... نیزاشاره نمود. تنباكوي خوب این شهرنیزشهره میباشد.
 ب) جغرافيا و جمعيت

يك بخش، سه دهستان، 3 مركز شهري، 17 آبادي
از سال 57 خميني شهر شهرستان شده ازسال 1335تا 1375 از 63537 به 243846 (جمعيت چهار برابر گرديده است.)
6/2 درصد جمعيت و 4% وسعت استان را دارا مي‌باشد.
70 كيلومترمربع در 12 كيلومتري شمال غربي اصفهان واقع گرديده است.
منطقه يك شهرداری ـ هرستان، اندان  ،اسفريز، دستگرد.
منطقه دو شهرداری ـ آدريان، قرطمان، جواديه
منطقه سه شهرداری ـ بازيچه، جوي آباد قديم و جديد، جعفرآباد
منطقه چهارشهرداری ـ منظريه، هفتصد دستگاه  

2 بيمارستان، 28 درمانگاه، 2 اورژانس، 23 مركز بهداشتي، 13 خانه بهداشت.
6600هكتار زمين. 1/4% زمين زير كشت استان.
4800 هكتار زراعي، گندم،جو،علوفه، تنباكو، سيب زميني، صيفي،
1800 هكتار محصولات باغي زردآلو، گيلاس، سيب سرخ، گلاب، انگور، شليل، هلو، توت، انگور، گلابي، سيبري
دام سنگین30هزارراس،دام سبک72هزارراس
زنبورعسل175000کلنی
مرغداری گوشتی500هزارقطعه،مرغداری تخم گذار220هزارقطعه
  ج) ظرفيتهاي فرهنگي شهرستان
وجود علما و روحانيون به نام همچون آيه ا... شيخ عبدالجواد جبل عاملي، آيه ا... اشرفي اصفهاني ،شهيد نواب صفوي ، حضرت آيه ا... مشكوه، سروش (شاعر)، ابن مردويه (حكيم و دانشمند قرن پنجم) فيض‌الاسلام. پرفسور ميردامادي،شیوا (شاعر قاجار)، ما فروخي، ابوالعباس انداني (عالم و فاضل قرن چهارم) ، عبدالحق (شاعر صفوي) تعداد شهدا و ايثارگران، افتخار آفريني خميني شهري­ها در دوران انقلاب و دفاع مقدس میتوان به چهار هزار شهيد، جانباز، آزاده اشاره نمود.
انسانهای سخت كوش، با ايمان، پايمرد و راست قامتان در مقابل هجوم بيگانگان ،كوشا، باهوش،با پشتكار، زرنگ، غيرتي و با تحمل، اعتقادات مذهبي، ريشه­دار، فتوت، سخاوتمندي، جوانمردي، مهمان‌نواز،بامبدأ لهجه­ و تن صداي خاص،  احداث بناهاي عام المنفعه. عيد نوروز، سيزده نوروز، جشن مهرگان، قاشق‌زني، آتش چهارشنبه سوري، شب چله، آداب ورسوم مراسم عزاداري .

   معضلات


ضعف درگردآوری آمارواطلاعات ومتعاقب آن تحلیل صحیح جامعه شناسی ازوضعیت ومعضلات خاص این شهر علی الخصوص تحلیل ونقداقدامات  وخدمات انجام پذیرفته طی سالیان پس ازانقلاب دراین شهرتوسط نهادهاوارگانهادرحوزه های اقتصادی ،اشتغال،ازدواج،اعتیاد،....
معضل بافت فرسوده،ضعف درحوزه مطالعات،برنامه ریزی،اجرامضاعف برفقدان منابع مالی
مساحتی قریب به یک چهارم مساحت شهر متعلق به خودشهرنبوده است.وجمعیتی بالغ بریک چهارم جمعیت شهر نیزسرریزشهراصفهان میباشد.قرارگیری دانشگاه صنعتی اصفهان دراراضی این شهر درمحل بهترین زمین ها باوجودکمبودن زمین وشرایط توسعه ای ازدیگرمواردقابل ذکراست.

باوجودفاصله نزديك خمینی شهر به اصفهان عليرغم كاهش امكانات رفاهي باز هم افزايش جمعيت داشته است ومتاسفانه خمینی شهر خسارتهای زیادی بابت نزدیکی به شهراصفهان متحمل گردیده است که بلحاظ حقوقی قابلیت بررسی ورسیدگی مبسوطی دارد.يكي از دلايل مخالفت الحاق خميني شهر به اصفهان جلوگيري از سرزير جمعيت مهاجر به اصفهان مي‌باشد. سكونت سرزير جمعيت نيازمند توجه و تخصيص بودجه به مناطق محروم خميني شهر میباشد.
 نزديكي به اصفهان مانع دريافت خدمات روستاها مي‌شود و صرفاً خميني شهر فقط يك روستا دارد. امكان استفاده از تسهيلات حمايت روستاها را ندارد. وتعریف نه شهرونه روستا دراین شهرمحقق گردیده است.به تعبیرساده ترباترکیب وساختارواعتبارات روستایی باید جمعیت ومعضلات پیچیده شهری راحل نمود.
هزینه نمودن سرمایه های خرد مردم به غلط درپروژه های فوق العاده هزینه برودیربازده به جای هزینه نمودن سرمایه های خرد درپروژه های خرد وزودبازده به لحاظ کیفی ومنظرشهری جهت رونق وارزش افزوده زمین واجرای پروژه های بزرگ ودیربازده باایجادسازمانهای بزرگ ،ایده های بزرگ،جذب سرمایه های بزرگ جهت اجرای پروژه های دیربازده وپرهزینه.

ترافیک ،تراکم بیش ازحدجمعیت ،ناهنجاریهای سیما ومنظرشهری ازدیگر معضلات قابل ذکر این شهر میباشد.مهاجرت ­هاي بي ­رويه ،كمبود زمين كافي، كمبود اعتبارات و بودجه خميني شهر، در حوزه اقتصادي نا برخوردار میباشد. كمبود بودجه فرهنگي با توجه به جمعيت 300 هزار نفري، سرزير شدن جمعيت كم توان شهر اصفهان به دليل گراني قيمت‌ها به خميني شهر،در اين شهرستان با فرهنگهاي مختلفي رو برو مي شويم.محله گرايي، تعصب بيجا موضوع دفع آبهاي سطحي و پروژه‌هاي ناتمام با توجه به اعتبارات محدود نياز به بررسي و رسيدگي دارد.
وضعيت فقر اقتصادي در خميني شهر به حدي است كه برخي توان پرداخت عوارض و خودياري را ندارند.
محدوديت شرايط توسعه شهر به علت كوهستاني بودن توسعه به سمت اراضي كشاورزي، محدوديت منابع آب و كمبود خاك كشاورزي امكان توسعه كشاورزي در اين مناطق وجود ندارد.سرانه فضاي سبز 5/7 مترمربع،  خشكسالي (شوري) آب براي توسعه اثر
بدهكاري 60 ميلياردي ادارات به شهرداري، خانه هاي بدون سند، كوچه هاي خاكی وبدون آسفالت وزیرسازی،پروژه های ناتمام
وضعيت مالي شهرداري در چند سال اخيرسخت و دشوار مي‌باشد شهرداري هر ماه در پرداخت حقوق ماهانة پرسنل با مشكل مواجه است.
بر اثر عوارض آلايندگي محصولات سيبري و ديگر ميوه‌هاي سنتي در معرض نابودي قرار دارند.
همجواري خميني‌شهر در صنايع آلاينده، پتروشيمي، پالايشگاه، نيروگاه توليد برق. در معرض اثرات آلاينده ذوب آهن و فولاد مباركه

بزرگنمايي معضلات فرهنگي و ...، بعضاً متعاقب آن موضع‌گيري جهت دادن اعتبار به شهر،مباحث حاشيه‌اي فرهنگي شهر، مبحث تخصيص بودجه را تحت الشعاع قرار داده است. يك فرهنگ غلط نه يك اعتقاد
مشكلات فرهنگي ناشي از حاشيه نشين خواسته و ناخواسته باعث افزايش ساير مشكلات نيز مي‌گردد.    برخی اقدامات

تلاش جهت تکمیل پروژه های ناتمام
کمک3میلیاردتومانی دولت به شهرداری درسال90
الحاق باغ پلی اکریل به محدوده شهر
ایجادسازمان فرهنگی وهنری درسال91
ایجادسازمان خدمات موتوری درسال90
تشکیل دفترسرمایه گذاری بخش خصوصی
زمینه سازی مکانیزاسیون سیستم پرونده ها
مصوب گردیدن طرح جامع
شروع احیابافت باولگان
احداث آتش نشانی شماره4
احداث پارک شهروندبه مساحت4هکتار
جدول گذاری،اصلاح هندسی،لکه گیری،آسفالت برخی معابر
تملک کاروانسرای دوشنبه بازارجهت احیا
تلاش جهت استفاده مطلوب ترازظرفیت های تاریخی وگردشگری شهر
.........................

 

     پیشنهادات

تقویت مشارکت عمومی دردوحوزه مردم جهت بهره وری ازظرفیت بالای توانمندی دراین حوزه ودرحوزه دیگرجهت افزایش بهره وری وجذب نیروی توانمنددرحوزه های فنی ،مالی ،اجرایی شهر
تاکیدبرضرورت بازخوانی واحیاهویت وفرهنگ شهرباتکیه برشاخصه های موثرفرهنگی شهر
تغییرچهره فرهنگی شهرضمن احیارویدادهای فرهنگی خمینی شهر
رویدادسازی،جریان سازی،ایجادرخدادها،پیشنهادبرگزاری جشنواره،یادواره فرهنگی ،هنری،تاریخی،اجتماعی درمقیاس کلان کشورجهت شهرفرهنگی خمینی شهر
ایجادپاتوق فرهنگی محله درراستای معرفی تاریخ تمدن،آداب ورسوم محلی
تامین نیازهای روزمره شهروندان علی الخصوص درحوزه شمایل ظاهری شهر،وحرکت هرچه سریعتر به سمت ایجادپروژه های زودبازده وکم هزینه بابودجه های عمومی وبرنامه ریزی جهت جذب مشارکت عمومی ومالی جهت اجرای پروژه های دیربازده وپرهزینه درطول زمان براساس طرح های چشم انداز
تقویت مطالعات،برنامه ریزی،اجرادرسه حوزه مالی،منابع انسانی،افق وچشم انداز
پی گیری جهت تخصیص اعتبارات مناطق محروم
ایجادقطب صنعتی تولیدموادغذایی باپایه میوه ومحصولات کشاورزی
اعمال تخفیف50%تخفیف عوارض به منظورتشویق وترغیب سرمایه داران درمشارکت طرحهای موردنیازشهری
افزایش توانمندی مدیران شهری وکارشناسان مدیریت شهری درمدیریت بهینه مالی شهرداری
بهینه سازی منابع انسانی،سیستم ها،روشهای اقدام وبالتبع آن کاهش هزینه وافزایش بهره وری
ایجادسازمان مشارکت های مردمی یاشرکت توسعه عمران باسهامداری عام مردم شهر جهت طرحهای توسعه آتی شهر
تعریف یک سری فرصت های سرمایه گذاری برای شهرمثل هتل ورزشگاه بزرگ،باشگاه گلف،فناوری،تولیدات ارگانیک،شهرک های اداری تجاری،سیستم حمل ونقل هوشمند،مشاغل خانگی ،فروشگاه های زنجیره ای
تسریع درالکترونیکی نمودن ساختارهاوبایگانی الکترونیکی وساده سازی سیستم وسرعت بخشی به پاسخگویی به ارباب رجوع
تاکیدبرنقش نظارتی وجمعی درتصمیم گیری وافزایش ظرفیت جمع گرایی
ایجادوشناسایی ظرفیت هاوفرصت های سرمایه گذاری درشهر
استفاده مطلوب ازظرفیت یارانه های مازادی که درشهربین مردم توزیع میگردد(البته درصورت باقی ماندن)
تشکیل اتاق فکرشهرباحضورنخبگان،صاحب نظران،جوانان،بانوان،...
فعال شدن شورایاری محلات درراستای جذب حداکثری مشارکت مردم.
احیافرهنگ محلات ،اقوام،اقلیم
تسریع دراجرایی شدن موضوع شناسنامه فنی ساختمان وضرورت احقاق حقوق مالکین ومهندسین درامرکیفی سازی ساختمان بعنوان سرمایه ملی
پیش بینی تدابیری جهت تسریع درتوسعه حمل ونقل عمومی
بهینه سازی وکیفی سازی خدمات شهری
جذب فرصت های اکوتوریسم(طبیعت گردی)
تلاش جهت دستیابی به شهری مبتنی برتوسعه پایدار،تامبن شهروندان،زندگی معنوی،آرام وبانشاط،.....
تبدیل نمودن تهدیدهابه فرصت ها
بنانهادن بنیادتوسعه شهربامشارکت سرمایه گذاران،نخبگان وکارآفرینان،صاحب نظران
بکارگیری طیف مشاوران ومتخصصین حوزه های اقتصادی،اجتماعی،...