پروژه ها و طرح ها

1.طراحي مجموعه فرهنگي، خدماتي باغ گل مرغ
2. طرح ساماندهي بافت پيرامون محلات تاريخي
3. طراحي مجموعه فرهنگي
4. طراحي فرهنگسرا
5. طراحي مجموعه  فرهنگي خدماتي
6. طراحي مجموعه ورزشی
7. طراحي هتل
8. طراحي مجتمع هاي زيستي (مسكوني)
9. طراحي مجموعه خوابگاه دانشجویی
10.طراحي مجموعه  تجاري در جزيره
11. طراحي باغ فرهنگ  همجواربافت تاريخی
12. طراحي و ساماندهي بافت پيرامون امامزاده
13. طراحي و ساماندهي سيماي شهري و بدنه سازي
14. طراحي و ساماندهي گلستان شهدا
15. طراحي مجموعه اداري
16. طراحي مجموعه  خدماتي
17. طراحي مجموعه خوابگاهي با انرژي خورشيدي
18. طراحي مجموعه  خدماتی فرهنگی همجوار بافت تاريخي
19. طراحي پارك و لنداسكيپ
20. طراحي دانشكده طراحي صنعتي
21. طراحي بافت تاريخي  
22. طراحي سايت زمين ورزش اسكي
23. طراحي سقاخانه
24. طراحي شهري
25. طراحي مجموعه مسكوني پيش ساخته
26. طراحی فاز دو پروژه هاي اجرائي
27. طرح ساماندهي انهار
28. طراحي و ساماندهي سيماي شهري
29. طراحي مبلمان شهري با عناصر طبيعي
30. پروژه ها یی در حوزه معماري اسلامي
31. برخي كروكي ها
32. مجموعه اسكيس ها
33. اسكيس طرحهاي سنتي
34. اسكيس ورودي مجموعه