مقالات و آثار پژوهشی

 

مدیریت جامع شهری

*ملزومات تخصصی نمودن مدیریت شهری وتحولات دراین عرصه*

*شهرنشینی معاصردرایران*

*مفهوم مدیریت شهری*

*مغایرت شرح وظایف مدیریت شهری باتکالیف جاری
*


*درباره شهر*

*راهکارافزایش درآمدشهرداری*

*درباره تهران*

*درباره اصفهان*محقق وپژوهشگر

*هنجارها وناهنجارهادرمعماری ایران*

*نقدی برعملکردکارفرما،مشاوروطراح،دستگاه نظارت،پیمانکاروبهره برداران*

*هویت درمعماری*

*زیبایی شهرازمفهوم تاواقعیت
*


مدرس دانشگاه

*نقدی برروشهای تدریس دردروس معماری*

*دروس طرح معماری*

*دروس شیوه های بیان معماری*

*درس هندسه درمعماری*


 
 
مقالات و آثار پژوهشی
 
1.هنجارها و ناهنجارها در معماري ايران
2.روند شكل‌گيري معماري
3.اشاره‌اي به معماري معاصر ایران
4.نقد در معماري
5.فرهنگ در معماري
6.هويت در معماري
7.تعريف معماري
8.روش انتقال مفاهيم فضائي از زمان گذشته به زمان حال
9.شكل شهر اصفهان
10.بررسي مكتب و شيوه اصفهاني
11.خصوصيات كلی نماي ابنيه تاريخي اصفهان
12.پيوند معماري با طبيعت
13.تأثيرات طبيعت و سنت در تركيب و طراحي ساختار مجموعه
14.ساختارشناسي سايت
15.نگرشي مذهبي نسبت به باغ
16.اهميت فضاي سبز
17.باغ ايراني در گذر تاريخ
18.ويژگي‌هاي كلي باغ ايراني
19.زيبائي و هنر از نگاه «افلاطون و ارسطو»
20.زيبائي و هنر از نگاه «ايراني و اسلامي»
21.توضيحي بر هنر نگارگري گل و مرغ
22.تحليلي بر طراحي آمفي تئاتر
23.تحليلي بر طراحي كلاسها و كارگاه‌ها
24.تحليلي بر طراحي كتابخانه
25.تحليلي بر طراحي رستوران
26.تحليلي بر طراحي نمايشگاه و بازار فصلي
27.تحليلي بر طراحي فضا طبق استانداردها
28.تحليلي بر طراحي مسجد
29.نكته‌اي كليدي در معماري
30.سنت در معماري
31.طراحي معماري از سئوال به جواب
32.سامان‌دهي بافت‌هاي تاريخي (چالش‌هاي فراروي، پتانسيل‌ها)
33.ضرورت پيگيري و تحقق كاربري‌هاي ورزشي و فرهنگي در مقياس خرد در محلات شهري ، راهكارها و پتانسيل‌ها و معضلات
34.ساماندهي سيماي شهر (پتانسيل‌ها و چالش‌ها)
35.ضرورت بازنگري در تعريف منطقه بعنوان جزئي از شهر
36.ضرورت ‌شناسایي منطقه و توسعه همه جانبه مناطق در شهر
37.عوامل مؤثر بر بي‌هويتي و سيماي عمومي شهرها
38.دلايل تأخير در اجراي طرحهاي شهري يا تحول و تغييرات در اجراي طرحها
39.راههاي افزايش كسب در آمد در شهرداريها
40.نظارت بر سازمان‌
41.زيبايي شهر از مفهوم تا واقعيت
42.گزارش جامع و تحليلي بر حريم كلانشهر
43.اقتصاد و اداره شهر
44.تحليلي بر معضلات بافت شهري و ارائه راهكارهايي جهت بهينه‌سازي معضلات
45.پيشنهاداتي درخصوص امور مناطق شهرداري
46.گزارش تحليلي بررسي وضعيت كميسيون‌هاي ماده صد
47.دلايل تأخير در اجراي طرح‌هاي شهري يا تحول و تغييرات در اجراي طرح‌ها
48.درباره تهران
49.درباره اصفهان
50.درباره خمینی شهر
51.پيشنهاداتي كاربردي در حوزه زيباسازي شهري
52.گزارش مطالعات جانمائي خانه احزاب
53.گزارش جامع اولويت‌بندي مالي در بافت تاريخي
54.گزارش از روستاي همت آباد يزد، مقدمه ای بر شكل‌گيري حياط مرکزی در خانه های سنتی
55.گزارش جامع مطالعاتي روي شهر و روستا
56.نقدي بر نيازسنجي و آناليز فضاهای شهري در دستيابي به طرح‌هاي شهري
57.نگاهی بر توافقات و كميسيون‌هاي داخلي در مناطق شهري
58.نقدي بر طراحي و توسعه فضاهاي مذهبي
59.نگرشی بر روش‌هاي تدريس در دروس معماري
60.گزارش تحلیلی از تخلفات ساختمانی
61.نقدی بر عملکرد پیمانکاران، دستگاه نظارت و کارفرما در اجرای پروژه های عمرانی
62.گزارش ارتقا بخشی زیباسازی مناطق شهری و ضرورت تغییر نگاه  در این راستا
63.نقدی بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهری